Ardennen Vakantieland

Hier komt een goede slogan !

Aanbieding

Nu 2 halen, drie betalen !

Klik hier om meteen te boeken

Wat is HTML

Inhoudsopgave

  1. Deel 1
  2. Deel 2

Uitleg HTML afbeeldingHTML is de taal waarmee websites worden opgebouwd. Op websites wordt informatie geplaatst en dezeinformatie kan verschillende elementen bevatten. Denk bijvoorbeeld aan kopteksten, alineateksten, hyperlinks plaatjes enzovoorts.

Structuur aanbrengen in informatie

Omdat informatie uit meerdere elementen bestaat, is het handig om hier structuur in aan te brengen. Dus, het markeren van de verschillende elementen in informatie, zodat duidelijk wordt welke elementen er zijn en welk doel ze hebben.

Zou deze structuur niet aangebracht worden in informatie, dan zou het een brei worden die lastig te doorgronden is.

HTML tags

Het markeren van elementen in informatie doe je met HTML tags. Zo kun je bijvoorbeeld met de h1 tag een kop 1 tekst markeren, met een h2 tag een kop 2 tekst en met een p tag een alinea tekst.

Door het markeren van elementen met de juiste HTML tags, breng je dus structuur aan in de informatie. Je zult ook zien dat de informatie veel beter leesbaar wordt, nadat je de HTML tags hebt geplaatst.

Wereldwijd geldende standaarden

Omdat HTML werelwijd wordt gebruikt door heel veel verschillende personen en organisaties, was het verstandig om afspraken te maken over waaraan HTML moet voldoen. Deze afspraken noemen we standaarden.

Zonder deze standaarden zou er een wildgroei kunnen onstaan van allerlei verschillende versies van HTML met elk zijn eigen standaarden en specificaties. Dit zou natuurlijk een totaal onwerkbare situatie opleveren.

Het World Wide Web Consortium (W3C)

Dit is de organisatie die de standaarden voor onder andere HTML vastlegt en bewaakt. Dit consortium werd in 1994 opgericht door Tim Berners-Lee. Deze meneer Berners-Lee was niet zomaar een persoon, hij was de uitvinder van HTTP en HTML. Dus, eigenlijk dankzij hem kunnen we nu elke dag gebruik maken van de vele webpagina's die je op het internet kunt vinden.

Het W3C heeft veel leden die allemaal een groot belang hebben bij standaardisatie van HTML. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten van apparaten die gebruik kunnen maken van het internet (smartphones, PC's) en software huizen. Enkele bekende leden zijn: Microsoft, Apple, Nokia, Samsung en vele andere.